Sản Phẩm

CHO THUÊ LOA KÉO TẠI ĐÀ NẴNG - 0935935921

LOA KÉO ĐIỆN ĐƠN

CẤU HÌNH LOA: LOA GỒM 1 BASS 40 COIL 82,5, 1 LOA TRUNG 16, 1 LOA TÉP 450, CHẠY 12 SÒ LỚN CHO CÔNG XUẤT LOA 600W.

GIÁ CHO THUÊ: 200K - 300K/ TIỆC

CHO THUÊ LOA KÉO TẠI ĐÀ NẴNG - 0935935921

LOA KÉO ĐIỆN ĐÔI

CẤU HÌNH LOA: LOA DƯỚI GỒM 1 BASS 40 COIL 82,5, 1 LOA TRUNG 16, 1 LOA TÉP 450 + LOA TRÊN 1 BASS NEO 30 COIL 76, 1 TÉP 450. LOA CHẠY 24 LỚN CHO CÔNG SUẤT ĐẠT TỐI ĐA 1200w.

GIÁ CHO THUÊ: 300K-400K/TIỆC